Αγγελική Λω - αρχιτέκτων μηχανικός

Αγγελική Λω

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 1950

Στοιχεία έργου: 

Αρχιτεκτονική μελέτη | Μελέτη φωτισμού  | Σχεδιασμός κατασκευών |Επίβλεψη | Κατασκευή 

Θέση : Αγ. Αποστόλλων 11 & Αγ. Φωτίου, Χίος

Χώρα: Ελλάδα

Συνεργασία: Αντώνης Μπαχάς, πολιτικός μηχανικός