Αγγελική Λω - αρχιτέκτων μηχανικός

Αγγελική Λω

Κατασκευή Περιβάλλοντα Χώρου

Στοιχεία έργου: 

 

Επίβλεψη & Κατασκευή εργασιών | Διαχείριση Έργου

Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο

Θέση: Καρδαμύλα, Χίος

 

Χώρα: Ελλάδα

 

Αρχιτεκτονική μελέτη: Γραφείο DOXIADIS+