Αγγελική Λω - αρχιτέκτων μηχανικός

Αγγελική Λω

Μελέτη 15 Εξοχικών Κατοικιών με Πισίνες στην Μύκονο

 

Στοιχεία έργου: 

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κατοικιών | Μελέτες Περιβαλλόντων Χώρων  | Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων | Κατατμήσεις Οικοπέδων  | Μελέτη Χάραξης Οδικού Δικτύου.

Συνολική Έκταση Οικοπέδων: 80.000m2

Συνολική Πραγματοποιούμενη Δόμηση: 2.900m2.

Θέση: Φανάρι, Μύκονος.

Χώρα: Ελλάδα

Συνεργασία: Μελέτη για το γραφείο D Construction London-Athens.Μελέτη 15 Εξοχικών Κατοικιών με Πισίνες σε Κατάτμημένα  Οικόπεδα  & Μελέτη Χάραξης Δρόμων Ενοποίησης Οικοπέδων, στην περιοχή Φανάρι στην Μύκονο:

Οι μελέτες αφορούν την κατάτμηση 15 οικοπέδων εκτός σχεδίου, συνολικής έκτασης 80.00τ.μ. σε νέα οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000τ.μ το καθένα, με συνολική δόμηση 2.900 τ.μ. στην περιοχή Φανάρι Μυκόνου. Η θάλασσα βρίσκεται στα νότια των οικοπέδων και η θέα είναι πανοραμική.

Κάποια από τα οικόπεδα είχαν πρόσωπο σε δημοτικούς δρόμους, κάποια άλλα μελετήθηκαν ώστε με  ιδιωτικούς δρόμους που σχεδιάστηκαν να συνδεθούν με το υπάρχον οδικό δίκτυο. Η μελέτη των νέων δρόμων έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ιδιόμορφη μορφολογία του εδάφους της περιοχής με τις χαρακτηριστικές υψομετρικές διαφορές και τις βραχώδεις εξάρσεις.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κατοικιών βασίστηκε στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού της Μυκόνου, στις  σύγχρονες κτιριολογικές απαιτήσεις, στο φυσικό ανάγλυφο, δημιουργώντας έτσι όγκους που αναπτύσσονται πότε κατά μήκος  ενός κύριου άξονα με προεξοχές και υποχωρήσεις και πότε σε μια πιο συμπαγή μορφή κτιρίου καλύπτοντας πάντα συγκεκριμένες κτιριολογικές ανάγκες όπως την προστασία από τους ανέμους του βορά ή την στροφή στην πανοραμική θέα του νότου.

Οι μορφές αυτές στην σύνθεση είναι επηρεασμένες πλαστικά από τα μορφολογικά στοιχεία του μυκονιάτικου «χωριού», ικανές δε να εκφράσουν και να καλύψουν ταυτόχρονα τις λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις μια καθημερινής εμπειρίας σε έναν τέτοιο τόπο.Μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως ξερολιθιές, ελαφριές καμπύλες χαράξεις, καμάρες, ξύλινες πέργολες, καμπύλα τζάκια με  παραδοσιακούς καπνοδόχους, μικρά ανοίγματα, εξώστες σε πρόβολο, βατά δώματα και βράχια που εναρμονίστηκαν στην σύνθεση των εξωτερικών χώρων, προσδίδουν σε κάθε κατοικία ξεχωριστή αισθητική.