Αγγελική Λω - αρχιτέκτων μηχανικός

Αγγελική Λω

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΟΨΕΩΝ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΧΙΟΥ

Στοιχεία έργου:

Μελέτη Αποτύπωσης 

Προϋπολογισμός Έργου: 882.812,57 €.

Θέση: Αγιος Γεωργιος Συκούσης, Χίος

Χώρα: Ελλάδα

Συνεργασία: 

-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- Δ/ΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ & Μ. ΜΥΡΙΑΝΘΕΩΣ-ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ.Περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτύπωση των δύο εξωτερικών βυζαντινών όψεων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Συκούση στον ομώνυμο οικισμό στην ενδοχώρα της Χίου. Πιο συγκεκριμένα η αποτύπωση περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα  της νότιας όψης και το νότιο τμήμα της ανατολικής όψης. Και τα δύο τμήματα αποκαλύφθηκαν πρόσφατα κάτω από νεώτερα επιχρίσματα.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η λεπτομερής αποτύπωση των όψεων του ναού με στόχο την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης των βυζαντινών όψεων του μνημείου.

Λόγω της παρουσίας των ικριωμάτων, που αποκρύπτουν τμήματα των τοιχοποιών, κατέστη αναγκαίο, προκειμένου να παραχθούν ανορθωμένες ορθοφωτογραφίες των δύο όψεων, να συντεθεί τριδιάστατο φωτογραμμετρικό μοντέλο.

Η αποτύπωση έγινε με κλασσικές μεθόδους, με εξαρτήσεις από κάνναβο που υλοποιήθηκε με κατακόρυφα ζύγια και οριζόντιες αλφαδιές που υλοποιήθηκαν με την βοήθεια χωροβάτη.