Αγγελική Λω - αρχιτέκτων μηχανικός

Αγγελική Λω

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΗΛΙΟ

Στοιχεία έργου: 

Αρχιτεκτονική Μελέτη | Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων | Μελέτη Περιβάλλοντα Χώρου

Έκταση Οικοπέδων: 1.296,90τ.μ.

Πραγματοποιούμενη Δόμηση: 680,00 τ.μ.

Θέση: Μακρινίτσα, Πήλιο.

Χώρα: Ελλάδα

Συνεργασία: Μελέτη για το γραφείο D Construction London-Athens. 

Περιγραφή: 

Η μελέτες αφορούν παραδοσιακό συγκρότημα κατοικιών στην Μακρινίτσα Πηλίου και πιο συγκεκριμένα ανέγερση δύο νέων διώροφων κατοικιών με υπόγεια και αναπαλαίωση μιας διώροφης ερειπωμένης κατοικίας με παράσπιτο.

Τα οικόπεδα βρίσκονται λίγο πάνω από την κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας στο Πήλιο του Νομού Μαγνησίας.Η πρόσβαση σε αυτά γίνεται  από το δίκτυο με τα παραδοσιακά λιθόστρωτα καλντερίμια.

Όλα τα  οικόπεδα προϋπήρχαν του 1980 και στο μεσαίο οικόπεδο υπήρχε παλαιό πέτρινο κτίσμα, χρόνια ερειπωμένο και κατεστραμμένο σε μεγάλο βαθμό. Η μελέτη αφορούσε αρχικά την αναπαλαίωση του παλαιού ερειπωμένου κτίσματος, την ανέγερση δύο νέων διώροφων κατοικιών με υπόγεια, και την ενοποίηση των τριών οικοπέδων σε έναν ενιαίο διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βασίστηκε στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής με απόλυτο σεβασμό στα τοπικά χαρακτηριστικά του Πηλίου και η κατασκευή έγινε με τοπικά υλικά και συνεργεία.

Τοιχοποιίες από λιθοδομή με παραδοσιακό αρμολόγημα, χαρακτηριστικά σαχνισία, ξύλινα στοιχεία όπως ξυλοδεσιές, φουρούσια, πρέκια, κουφώματα με ταμπλάδες, διακοσμημένα με σιδερένια μάνταλα, καρφιά και δεσίματα, παραδοσιακές στέγες με τις γκρίζες σχιστόπλακες, είναι μερικά από τα στοιχεία της μελέτης η οποία καθιστά τις κατοικίες πλήρως ενταγμένες στο οικιστικό σύνολο και τον ιστό του χωριού.