Λευτέρης Μαρτάκης - αρχιτέκτων μηχανικός

Λευτέρης Μαρτάκης

Ανακαίνιση ισόγειας κατοικίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικού χώρου | Μελέτη φωτισμού | Επίβλεψη

Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο

Χώρα: Ελλάδα

Θέση: Πόλη Χίου

Χρόνος μελέτης: 2015

Χρόνος ολοκλήρωσης έργου: 2016