Λευτέρης Μαρτάκης - αρχιτέκτων μηχανικός

Λευτέρης Μαρτάκης

Mik-RoDi bar

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικού χώρου | Μελέτη φωτισμού | Σχεδιασμός πάγκου bar & ειδικών κατασκευών | Επίβλεψη

Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο

Χώρα: Ελλάδα

Θέση: Οδός Μαγαζιωτίσσης 1, Χίος

Επιφάνεια: 38,00 τ.μ.